English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
TEDIM OHJELMA STRATEGIA 2004-2008 TAUSTAA ORGANISAATIO PROJEKTIT DOKUMENTIT TAPAHTUMAT YHTEYSTIEDOT LINKKEJÄ UUTISARKISTO
 

TEDIM ORGANISAATIO

TEDIM ohjelman ylimpänä päätöksenteko-organisaationa toimii kansainvälinen koordinaatiokomitea Red cone symbol ICC (International Co-ordinating Committee), joka kokoontuu kerran vuodessa.

ICC kokouksissa käsiteltäviä asioita valmistellaan teknisen koordinaatioryhmän Red cone symbol TCG (Technical Co-ordinating Committee) kokouksissa. TCG kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

TCG:n tehtävänä on kehittää ohjelmaa ja ohjelman hankkeita.

  1. TCG Administration - ohjelman yleiset ja hallinnolliset asiat ja tapahtumien järjestäminen
  2. TCG Projects - käynnissä olevien hankkeiden seuranta ja uusien aloitteiden kehittäminen. Käsiteltäessä hankkeisiinn liittyviä asioita kokouksiin kutsutaan varsinaisten TCG jäsenten lisäksi projektikoordinaattoreita ja muita asiantuntijoita.

Kaikilla jäsenmailla on kansalliset TEDIM Sihteeristöt, jotka yhdessä muodostavat tiiviin yhteistyöverkoston.  Suomen liikenne- ja viestintäministeriön yli-insinööri Jari Gröhn on TEDIM ohjelman koordinaattori.

                Organisation of Tedim Programme

Kansallisella tasolla ohjelman koordinointi vaihtelee eri jäsenmaissa. Suomessa toimii myös TEDIM-ohjelman kansallinen johtoryhmä, joka kokoontuu 3...4 kertaa vuodessa.

Red cone symbol Suomen kansallinen TEDIM-sihteeristö toimii ohjelman koordinaattorin Jari Gröhnin johdolla. Gröhn nimitettiin ohjelman pitkäaikaisen koordinaattorin Matti Ylösjoen seuraajaksi. Ylösjoki jäi eläkkeelle marraskuussa 2006.


ORGANISAATIO
TEDIM organisaatio
ICC Kokous
TCG-kokous
Johtoryhmä
Sihteeristö


     Red cone symbol 
  
Page updated 7.7.2007
       
Copyright © 2001 Tedim