English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
TEDIM programma Struktūra Dalība TEDIM Projekti Kontakti
 

TEDIM administrācija dalās trīs līmeņos:

  • Vissvarīgākā administratīvā institūcija ir International Co-ordinating Comitee (ICC), kas tiekas vienreiz gadā;
  • Technical Coordinating Group (TCG), kuras sastāvā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts. Šī grupa sagatavo ICC sanāksmēs apspriežamo jautājumu sarakstu;
  • TEDIM Secretariat (TS) darbojas Somijā. TEDIM programmas koordinators ir Matti Ylösjoki. TEDIM sekretariāts veic programmas vispārējo koordināciju. Turklāt katrai dalībvalstij ir savs National Board (NB). Latvijas NB funkcijas veic darba grupa, kuras sastāvā ir pārstāvji no Latvijas ostām, Latvijas Dzelzceļa un Latvijas Jūras administrācijas.

ICC prezidentūras tiesības pāriet no vienas valsts uz otru. Prezidentūras valsts un tās priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz vienu gadu. Latvija kā prezidējoša valsts bija 2003.gadā. 2003.gada septembrī Rīgā notika forums, kurā tika pieņemta jaunā TEDIM programmas stratēģija 2004 -2008.

Prezidējošā valsts organizē ICC un ja ir iespējams arī TCG sanāksmes. TCG sanāksmes parasti notiek vienreiz gadā, bet nepieciešamības gadījumā var tikt organizētas vairākas sanāksmes.


Struktūra


     Red cone symbol 
  
Page updated 12.3.2005
       
Copyright © 2001 Tedim