English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
TEDIM programma Struktūra Dalība TEDIM Projekti Kontakti
 

Pievienošanos TEDIM programmai organizē valsts. Atbildīgās ministrijas par transportu izsaka vēlmi pievienoties TEDIM un ICC (International Co-ordinating Comitee) apstiprina biedra statusu. Iesaistīšanās programmā ir bez dalības maksas.

TEDIM programma darbojas jau 10gadus. Savas darbības laikā tā ir pierādījusi forumu lietderību un veicinājusi tirdzniecības attīstību starp dalībvalstīm dalībvalstu attīstību. 1995. gadā Somijas, Krievijas un Vācijas Satiksmes ministrijas kopā ar Krievijas Dzelzceļa ministriju un Sanktpēterburgu dibināja TEDIM programmu. Igaunija šai programmai pievienojās jau 1996. gadā, bet Latvija iestājās 2000. gadā.

Visiem Tedim programmas projektiem ir raksturīga sadarbība starp valsts iestādēm un privātajām institūcijām (public and private sectors). „Public & private” projektu galvenā ideja ir uzņēmumu darbības priekšnosacījumu uzlabošana, sadarbojoties dažādiem uzņēmumiem un valsts iestādēm. Valsts pārvaldes pārstāvji darbojas kā projektu starpnieki, bet firmu pārstāvji nosaka projekta saturu saskaņā ar savām prasībām un vēlmēm.

Uzņēmumi un organizācijas, kas piedalās šo projektu realizācijā, rūpējas par TEDIM projektu finansēšanu. Līdz šim dažus projektus ir finansējuši dalībvalstu un/vai ES investori, daži tika finansēti ar dalībvalstu budžeta līdzekļu palīdzību.


Dalība TEDIM


     Red cone symbol 
  
Page updated 3.11.2004
       
Copyright © 2001 Tedim