English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
Program TEDIM Aktualności Projekty Kontakt
 

STRATEGIA RYSKA 2004 - 2008

W roku 2003 podczas XII spotkania Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego TEDIM w Rydze postanowiono kontynuować współpracę w ramach Programu TEDIM. Ustalono nową strategię na lata 2004-2008, która wyznacza pięć zasadniczych obszarów działalności partnerów TEDIM.

Większość projektów TEDIM obejmuje kilka dziedzin, ale głównym celem jest umieszczenie projektu w jednym z pięciu kluczowych elementów:

1. Zarządzanie łańcuchem dostaw- Supply Chain Management (SCM)

Celem obszaru rozwojowego SCM jest poprawa przepływu procesów dostaw poprzez współpracę pomiędzy administracją publiczną, a prywatnymi firmami.

Projekty SCM mogą przykładowo:

 • pomagać organizacjom w rozwiązywaniu wspólnych problemów przez kooperację z organizacjami politycznymi
 • rozwiązywać konkretne kwestie biznesowe w sektorze logistycznym danego kraju, czy regionu.

Z uwagi na szeroki zakres zarządzanie łańcuchem dostaw musi być adresowane do indywidualnych potrzeb regionu, jak i uwzględniać aspekty globalne. Regulacje rządowe wymagane są kiedy ładunek przekracza granicę oraz w kwestiach bezpieczeństwa transportu. Partnerstwo publiczno-prywatne jest równie istotne dla dostarczania elektronicznych usług logistycznych na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie.

Obecnie realizowane lub ukończone projekty TEDIM w zakresie SCM obejmują:

 • LQIM- (Logistics Quality and Improvement Management).

      Nowe plany projektów w obszarze SCM dotyczą:

 • dostawy dóbr w regionie Bałtyku,
 • e-logistyki w rolnictwie,
 • SCM dla przemysłu zaawansowanych technologii.

2. Usługi logistyczne- Logistics Services

Projekty usług logistycznych uwzględniają:

 • poprawę warunków wstępnych dla działalności w sektorze usług logistycznych w krajach zrzeszonych w TEDIM poprzez wpływ na formułowanie wspólnych zasad i praktyk,
 • rozwój przedsiębiorczości w sektorze logistycznym,
 • międzynarodową współpracę w zakresie programów edukacyjno-szkoleniowych dla dostawców usług logistycznych,
 • dostosowanie   narzędzi informatycznych do potrzeb dostawców usług logistycznych,
 • poprawę przepływu informacji pomiędzy centrami logistycznymi a dostawcami usług informatycznych.

Globalna działalność biznesowa wymaga kompleksowych usług dostarczanych przez sieci przedsiębiorstw. Owe sieci mogą być kreowane i rozwijane dzięki współpracy z projektami typu TEDIM uwzględniającymi podmioty krajowe i międzynarodowe. Małe lub średnie firmy mogą również być zaangażowane w projekt, ale w partnerstwie z większymi organizacjami. Obecnie realizowane lub ukończone projekty TEDIM w zakresie usług logistycznych obejmują:

 • NeLoC ( Networking Logitic Centres in the Balic Sea Area)

       Nowe plany projektów w obszarze usług logistycznych dotyczą:

 • dostarczania usług e-biznesowych w logistyce,
 • tworzenia centrów logistycznych w Rosji i krajach UE,
 • promowania przedsiębiorstw sektora logistycznego.

3. Multimodalne korytarze transportowe- Logistics Corridors

Nowoczesne technologie informatyczne umożliwiają zawarcie różnych środków transportu w pojedynczym łańcuchu transportowym - dlatego też TEDIM jest forum współpracy dla rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych. Zatem projekty TEDIM w tym zakresie mają na celu:

 • rozwój bezpiecznych połączeń kolejowych pomiędzy Europą a Azją,
 • integrację nowych połączeń pomiędzy portami Morza Bałtyckiego a ich zapleczami z siecią paneuropejskich korytarzy transportowych TEN,
 • rozwój nowych połączeń kolejowych i usług towarzyszących w krajach zrzeszonych w TEDIM,
 • rozwiązywanie prawnych i technicznych problemów w danych korytarzach transportowych.

Drogi transportowe mogą być widziane jako wirtualne korytarze logistyczne, które zawierają kilka środków transportu powiązanych za pomocą technologii informatycznych ICT. W logistyce SCM drogi transportowe bazują na aktualnych potrzebach ekonomicznych i na istniejącej infrastrukturze. Nowoczesna technologia pozwala na uwzględnienie różnych środków transportu w jednym łańcuchu. Elementy te wymagają ciągłego rozwoju logistyki wewnątrz Unii Europejskiej, jak i w skali globalnej.

Obecnie realizowane lub ukończone projekty TEDIM w zakresie korytarzy transportowych obejmują:

 • SLINT ( Sea-Land Intermodal Transportation)- korytarz kolejowy Gdańsk- Odessa

       Nowe plany projektów w obszarze korytarzy transportowych dotyczą:

 • Hansalink
 • Logistics Via Baltica
 • Dróg transportowych na Bałtyku
 • Syberian Logistics
 • North European Airport Network
 • Polcorridor
 • Rail Baltica
 • Scanlink
 • Trans European Network
 • Tranzytu przez Rosję ( rejon kaliningradzki) i Unię Europejską

4. Zarządzanie informacją logistyczną- Logistics Information   Management

Każdy z projektów TEDIM zawiera w sobie nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, których wsparciu służą projekty zarządzające informacją logistyczną. Mają one za zadanie:

 • wspierać infrastrukturę poprzez rozwój narzędzi informatycznych, które wpływają na poprawę jakości transportu i przepływu materiałów np. przy przekraczaniu granic, zmianie środka transportu,
 • zwiększyć bezpieczeństwo transportu dzięki narzędziom informatycznym,
 • zintegrować bazy danych firm państwowych i prywatnych, jednocześnie unikając powtarzania się przechowywanych danych.

W gospodarce globalnej i SCM zarządzanie informacją jest niezbędne dla rozwoju logistyki. Efektywność działań może być osiągnięta przez integrację prywatnych i państwowych systemów zarządzania.

Obecnie realizowane lub ukończone projekty TEDIM w zakresie zarządzania informacją logistyczną obejmują:

 • RailCom
 • Railtrack

       Nowe plany projektów obszarze zarządzania informacją logistyczną dotyczą:

 • Sieci wymiany informacji w rejonie Bałtyku uwzględniającej wymianę dokumentów elektronicznych, automatyczną identyfikację, podpisy elektroniczne
 • Sieci logistycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw ( SME)

5. Partnerstwo publiczno-prywatne – Public Contribution and Participation

TEDIM dba o rozwój współpracy pomiędzy organizacjami prywatnymi i publicznymi. Projekty te mają na celu:

 • uproszczenie dwukierunkowej wymiany informacji logistycznej pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym,
 • wspieranie rozwoju sektora prywatnego poprzez popieranie akcji edukacyjnych szkoleń itp.

Administracja publiczna reguluje operacje logistyczne poprzez przepisy prawne i udzielanie licencji na poszczególne usługi. Wykorzystanie nowopowstałych usług logistycznych bywa czasem utrudnione przez regulacje państwowe. W związku z tym, zaangażowanie państwa w prace rozwojowe może rozwiązać ten problem.

Strategia Ryska - wersja w języku angielskim


Program TEDIM
Misja TEDIM
Struktura organizacyjna TEDIM
Obowiązki krajów członkowskich
Strategia Ryska 2004-2008


     Red cone symbol 
  
Page updated 22.10.2004
       
Copyright © 2001 Tedim