English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
Program TEDIM Aktualności Projekty Kontakt
 

Obowiązki krajów członkowskich

Przewodnictwo rotacyjne

Każde z państw członkowskich obejmuje przewodnictwo komitetu TEDIM, zgodnie z roczną rotacją. System ten stosowany jest od początku rozpoczęcia programu. Kraj przewodzący nominowany jest w czasie spotkania Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego TEDIM (ICC).

Główny obowiązek przewodzącego państwa stanowi organizacja i prowadzenie corocznego spotkania ICC. Nominuje ono także Przewodniczącego. Zwykle na zjeździe ICC TEDIM obecnych jest około 20-30 międzynarodowych i 10-20 lokalnych uczestników.

Sekretariat TEDIM asystuje przewodzącemu państwu w ustalaniu programu konferencji, tworzeniu listy gości i pozostałych kwestiach organizacyjnych. Techniczna Grupa Koordynacyjna TEDIM (TCG) składająca się z reprezentantów każdego kraju członkowskiego przygotowuje spotkanie ICC. Spotkaniu Technicznej Grupy Koordynacyjnej TCG przewodniczy Koordynator TEDIM.

Administracja

Każdy kraj członkowski:

  • przygotowuje krajowe inicjatywy, materiały o Programie TEDIM i wspiera wprowadzanie ustalonej strategii,
  • zgłasza własne propozycje projektów,
  • prowadzi otwartą politykę informacyjną i jest przygotowany do organizacji seminariów, publikacji i dystrybucji informacji o Programie TEDIM sporządzonych w lokalnym języku,
  • nominuje koordynatora krajowego programu TEDIM i osobę na stanowisko członka Międzynarodowego Sekretariatu TEDIM.

Zobowiązania finansowe

  • Każdy kraj członkowski jest przygotowany do szukania źródeł finansowania z zasobów krajowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, z uwzględnieniem pomocy w ramach programów UE,
  • Strona internetowa TEDIM (www.tedim.com) jest tworzona i aktualizowana przez Sekretariat TEDIM. Każdy z krajów członkowskich ma prawo dodawania istotnych informacji o projektach TEDIM, ale zarządzanie wszystkimi zasadniczymi informacjami o Programie leży w gestii Sekretariatu,
  • Każdy kraj członkowski przygotowany jest do wsparcia finansowego projektów zatwierdzonych przez UE i inne organizacje publiczne,
  • Obecnie Finlandia jest w stanie finansować główne inicjatywy Sekretariatu TEDIM. Na szczeblu krajowym kraje uczestniczące są zobowiązane do utworzenia  Sekretariatów Narodowych.


Program TEDIM
Misja TEDIM
Struktura organizacyjna TEDIM
Obowiązki krajów członkowskich
Strategia Ryska 2004-2008


     Red cone symbol 
  
Page updated 21.9.2004
       
Copyright © 2001 Tedim