English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
Program TEDIM Aktualności Projekty Kontakt
 

Struktura organizacyjna TEDIM

Kierowanie funkcjonowaniem TEDIM odbywa się na trzech szczeblach organizacyjnych:

  • Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego (ICC),
  • Technicznej Grupy Koordynacyjnej (TCG),
  • Sekretariat TEDIM.

 Najwyższy szczebel administracyjny to Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny (International Co-ordinating Committee - ICC), który spotyka się raz w roku. Kraj oraz osobę przewodniczącą wybiera się na jeden rok spośród stałych członków. Państwem przewodniczącym w roku 2004 jest Polska.

Niższy szczebel administracyjny to Techniczna Grupa Koordynacyjna (Technical Co-ordinating Group - TCG), w której reprezentanta posiada każdy kraj członkowski TEDIM. TCG spotyka się co najmniej raz w roku w celu przygotowania tematyki narady Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego (ICC).

Sekretariat TEDIM zajmuje się ogólną koordynacją marketingiem, działal­nością informacyjną oraz przygotowaniem spotkań roboczych na różnych szczeblach.

Każdy kraj członkowski posiada swego koordynatora krajowego i grupę złożoną z przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, uczestniczących w programie TEDIM. Instytucjonalnie koordynatorem krajowym Polski jest Instytut Morski w Gdańsku

Finansowanie programu TEDIM opiera się na środkach podmiotów publicznych i prywatnych. Tego rodzaju rozwiązanie okazało się najefektywniejsze, ponieważ prowadzi do konkretnych, praktycznych aplikacji. Znacznym źródłem funduszy jest sektor prywatny, a także budżet Unii Europejskiej.

Projekty realizowane w ramach TEDIM obejmują wstępne studia, tworzenie nowych systemów, integrację systemów i projekty pilotowe. Projekty TEDIM można pogrupować według ich miejsca w łańcuchu logistycznym.


Program TEDIM
Misja TEDIM
Struktura organizacyjna TEDIM
Obowiązki krajów członkowskich
Strategia Ryska 2004-2008


     Red cone symbol 
  
Page updated 21.9.2004
       
Copyright © 2001 Tedim