English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
Program TEDIM Aktualności Projekty Kontakt
 

BaSIM - Baltic Sea Information Motorways

AUTOSTRADY INFORMACYJNE MORZA BAŁTYCKIEGO

 W programie TEDIM międzynarodowa grupa specjalistów przygotowuje projekt pt.: „AUTOSTRADY INFORMACYJNE MORZA BAŁTYCKIEGO” (Baltic Sea Information Motorways). Kładzie on szczególny nacisk na działania zmierzające do jednoczesnego rozwoju materialnej i informatycznej infrastruktury w regionie Morza Bałtyckiego. Doprowadzi to ostatecznie do całościowej poprawy wydajności i konkurencyjności procesów logistycznych.

Obecnie jednym z kluczowych zagadnień w obszarze przepływu informacji oraz systemów komunikacyjnych jest konieczność rozwoju wspólnie uzgodnionej i zharmonizowanej architektury teleinformatycznej. Pierwszy projekt będzie realizowany w ramach programu Interreg IIIB jako wspólne przedsięwzięcie Danii, Finlandii, Niemiec i Polski. W dalszej kolejności planuje się realizację właściwych inwestycji jako zasadniczej części programu „Sea Motorways of the Baltic Sea”.

Koncepcja autostrad informacyjnych

Analogia do autostrad wynika z potrzeby praktyki gospodarczej budowy autostrad (mostów) informacyjnych oraz automatyzacji przepływu informacji pomiędzy załadowcami, portami, operatorami logistycznymi, liniami żeglugowymi, władzami celnymi oraz innymi partnerami w ramach transgranicznego łańcucha logistycznego.

Na autostradę informacyjną składają się:

 • wspólnie uzgodniony standard architektury teleinformatycznej,
 • wspólnie przyjęte zasady przebiegu procesów logistycznych oraz wymiany informacji w standardowym formacie,
 • wytyczne dotyczące szybszej realizacji teleinformatycznych aplikacji handlowych oraz procedur administracyjnych ponad granicami narodowymi,
 • systemy aplikacyjne i składniki programów komputerowych,
 • infrastruktura techniczna oraz jej struktura,
 • serwisy zabezpieczające bieżące funkcjonowanie systemu.

Zasadniczym wyzwaniem jest stworzenie wspólnych rozwiązań integrujących odmienne nieprzystające do siebie systemy oraz inwestycje w technologie i oprogramowanie w tych krajach, które tych systemów nadal nie mają.

Zawartość pakietów roboczych w projekcie

Pierwszy pakiet roboczy dotyczący ogólnej architektury logistycznych autostrad informacyjnych oparty jest na istniejących międzynarodowych oraz unijnych rozwiązaniach zmierzających do uzgodnienia metod, zasad, wytycznych standardów oraz technologii dla systemów informacyjnych i komunikacyjnych.

Nowe rozwiązania dotyczą wymiany informacji administracyjnych i o ładunku, pomiędzy przedsiębiorstwami, urzędnikami i innymi ciałami administracyjnymi. Istniejezatem potrzeba wprowadzenia ułatwień w handlu w ramach UE oraz pomiędzy UE a innymi krajami. W tym zakresie istniejące lokalne systemy zostaną zintegrowane, a wprowadzone będą nowe systemy, szczególnie w nowych krajach członkowskich UE.

Idea autostrad informacyjnych umożliwi rozwój bardziej oszczędnych zintegrowanych aplikacji informatycznych oraz systemów komunikacyjnych.

Pakiet drugi - planowanie logistyczne korytarzy transportowych - ma na celu utworzenie lepszych narzędzi, takich jak np. symulacja alternatywnych tras dla efektywniejszego transportu z punktu widzenia kosztów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Pakiet trzeci dotyczy bezpieczeństwa łańcucha dostaw, w którym istniejące i nowe procedury oraz systemy zostaną zintegrowane w celu zapewnienia przejrzystości przepływu ładunków od punktu nadania do punktu odbioru, w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Czwarty pakiet roboczy, którego koordynatorem jest Instytut Morski w Gdańsku, koncentruje się na rozbudowie niezbędnych wspierających usług informacyjnych (m.in. repozytoria standardowych dokumentów elektronicznych) dla przedsiębiorstw, organizacji i dostawców usług teleinformatycznych. Te nowe usługi wspomagające są niezbędne dla uproszczenia i przyspieszenia wdrożeń nowych logistycznych aplikacji, procesów oraz wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy partnerami handlowymi.

Potencjalne korzyści i rezultaty procesu

Spodziewane korzyści i rezultaty z wdrożenia autostrad informacyjnych:

 • społeczność użytkowników rozwiązań projektu przyspieszy integrację krajów Morza Bałtyckiego z europejskimi sieciami handlowymi i logistycznymi,
 • łatwiejszy dostęp do innych europejskich i rosyjskich autostrad morskich,
 • pilotowe wdrożenie stworzy podstawę do zaszczepienia doświadczeń na innych obszarach,
 • przejrzyste zarządzanie informacją oraz przepływem ładunków poprzez integrację wszystkich użytkowników łańcucha logistycznego (prywatnych i publicznych),
 • płynny ruch ładunków i równoległej informacji przyspieszy obsługę ładunku oraz zminimalizuje czynności administracyjne,
 • nowa architektura informacyjna zapewni efektywną platformę dla oszczędniejszego rozwoju nowych systemów (oszczędności nawet do 50%),
 • wzrost bezpieczeństwa wzdłuż łańcuchów logistycznych i transportowych dzięki kontroli przepływu ładunków on-line,
 • wzrost jakości usług oraz oszczędność kosztów w całym procesie.

Finalnym rezultatem projektu jest połączenie wszystkich krajów Morza Bałtyckiego oraz ważniejszych organizacji oraz systemów lokalnych.


Projekty
BaSIM
SLINT
InLoC


     Red cone symbol 
  
Page updated 22.10.2004
       
Copyright © 2001 Tedim