English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
Program TEDIM Aktualności Projekty Kontakt
 

XIII spotkanie Międzynarodowego
Komitetu Koordynacyjnego TEDIM

W dniach 27-28 września 2004 r. w hotelu "Mercure - Hevelius" w Gdańsku odbyło się XIII spotkanie Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego (ICC) TEDIM. Organizatorami spotkania byli sekretariat TEDIM (Finlandia), Ministerstwo Infrastruktury oraz Instytut Morski w Gdańsku; strona polska w tym roku sprawuje przewodnictwo w Programie. W skład delegacji z poszczególnych krajów członkowskich TEDIM weszli przedstawiciele Ministerstw Transportu, władz samorządowych oraz przedstawiciele społeczności obrotu portowo - morskiego.

Tegoroczne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego TEDIM  koncentrowało się na kwestiach związanych z realizacją w poszczególnych krajach członkowskich postanowień zawartych w Strategii Ryskiej. Przedstawione zostały misje i zadania sekretariatów narodowych oraz możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia Strategii. Ważnym punktem posiedzenia była prezentacja postępu prac w projektach już znajdujących się pod „parasolem” TEDIM, takich jak: NeLoC, EUREKA – SLINT czy PolCorridor, jak i również projektów nowych, w których bierze udział także strona polska – BaSIM - Baltic Sea Information Motorways oraz InLoC – Integrating Logistics Centre Networks in the Baltic Sea Region.


Aktualności


     Red cone symbol 
  
Page updated 25.10.2004
       
Copyright © 2001 Tedim