Tedim SateliteTEDIM - Pohjoisen ulottuvuuden johtava logistiikkafoorumi

Sujuvia ratkaisuja kansainväliseen kauppaan ja logistiikkaa telematiikkaa hyödyntäen!

TEDIM on useita projekteja sisältävä kansainvälinen logistiikan kehittämisfoorumi, jonka päätavoitteena on:

  • toimia EU:n ja Venäjän välisenä sekä EU:n jäsenvaltioiden keskeisenä kuljetus- ja logistiikkayhteistyön kehittämisfoorumina (= Development)
  • kehittää pohjoisen ulottuvuuden yhteisiä logistiikan tietojenkäsittelyalustoja
    (= Information Management)
  • perehdyttää kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyviin uusiin säännöksiin ja parhaisiin käytäntöihin (= Education)
  • tukea kuljetuksia ja logistiikkaa palvelevien telemaattisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa (= Telematics)

TEDIM projekteille on tyypillistä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö. Ohjelman "public & private" hankkeissa yritysten toimintaedellytyksiä pyritään ratkaisemaan yhteistyössä muiden yritysten ja viranomaisten kanssa. Kansalliset viranomaiset toimivat projekteissa ainoastaan katalysaattoreina ja yritykset itse määräävät projektien sisällön omien toiveidensa ja tavoitteidensa mukaan.

TEDIM projektien rahoituksesta huolehtivat mukana olevat yritykset sekä organisaatiot. Ohjelman hankkeille haetaan tukea myös eri maiden kansallisilta julkisrahoittajilta ja EU:n eri rahoituskanavista.

Red cone symbol TEDIM Strategia 2004-2008

Red cone symbol TEDIM Hankehaku

Red cone symbol TEDIM Membership

TEDIM kehitysohjelma käynnistettiin vuonna 1995. 
10-vuotista TEDIM-ohjelman toimintaa ja Itämeren alueen yhteistyötä julistettiin järjestämällä Red cone symbol TEDIM Jubilee Seminar Helsingissä 26-27.2.2004.

     
    Copyright © 2001 Tedim