English Finnish German Russian Estonian version is under construction Latvian Lithuanian version is under construction

Intranet  |  |  Quick search  
TEDIM programma Struktūra Dalība TEDIM Projekti Kontakti
 

TEDIM - Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management

TEDIM ir starptautiskā attīstības programma, kas ietver vairāk nekā 30 projektus. Projekti ir vērsti uz tirdzniecības un loģistikas attīstību starp Eiropas Savienības (ES) valstīm un Krieviju, apvienojot dažādu valstu un uzņēmumu informācijas un komunikācijas sistēmas, kā arī piegādes un transporta ķēdes. Viens no galvenajiem programmas mērķiem ir palielināt elektronisko datu pārraidi, vienlaicīgi izveidojot jaunas darba metodes, kuru nepieciešamība izriet no programmas ietvaros pieņemtajiem lēmumiem.

TEDIM rīko starptautiskus forumus, kuru mērķis ir veicināt loģistikas attīstību. TEDIM programmas galvenie uzdevumi:

  • organizēt starptautiskus forumus, lai veicinātu sadarbību starp ES valstīm un Krieviju loģistikas jautājumos (Development);
  • integrētas Ziemeļu Dimensijas informācijas vadības vides izstrāde (Information Management);
  • izglītot un informēt par jaunākajiem noteikumiem un labāko praksi transporta pārvadājumos un loģistikā (Education);
  • atbalstīt telemātikas attīstību un izmantošanu kravu pārvadājumos un loģistikā (Telematics).

TEDIM misija tiek realizēta:

  • veicinot komunikāciju un sadarbību starp uzņēmumiem un valsts iestādēm;
  • uzlabojot Ziemeļu Dimensijas tirdzniecības vidi, standartizējot un harmonizējot loģistikas informācijas vadību un izmantojot e-pārvaldi loģistikā;
  • nodrošinot sadarbību starp reģioniem un Eiropas Komisiju;
  • piesaistot ES programmu vai starptautisko institūciju un citu institūciju līdzekļus projektu finansēšanai.

TEDIM programma


     Red cone symbol 
  
Page updated 3.11.2004
       
Copyright © 2001 Tedim